Έκθεση του θερμικού προβλήματος:

Η ραγδαία και αέναη πλέον ανάπτυξη της βιομηχανίας υψηλής τεχνολογίας υπαγορεύει τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά σχετικά με την εξέλιξη, τη λειτουργία και το κόστος των ηλεκτρονικών συστημάτων:

1.Συνεχώς αυξανόμενες ταχύτητες

2. Εντατική σμίκρυνση

3.Υψηλότερη αξιοπιστία

4.Ευρεία και άμεση διάδοση της τεχνολογίας


Αυτή η πραγματικότητα που συναντάται σε ένα ευρύ φάσμα προϊόντων από απλές καθημερινές ηλεκτρονικές συσκευές (οικιακές ηλεκτρονικές συσκευές) έως και τις πιο εξειδικευμένες τεχνολογικά εφαρμογές (διαστημική τεχνολογία, οπλικά συστήματα, ιατρικά μηχανήματα) έχει ένα βασικό υποπροϊόν, τη Θερμότητα.

Με τις συνεχώς αυξανόμενες ταχύτητες λειτουργίας -κι επομένως τη μεγαλύτερη ισχύ- εκλύονται αντίστοιχα όλο και μεγαλύτερα ποσά θερμότητας. Συγχρόνως καθώς οι συσκευασίες των ηλεκτρονικών συστημάτων μικραίνουν, το ζήτημα της απαγωγής και κατανάλωσης του θερμικού φορτίου αποκτά μία δραματική δυναμική σχετικά με την εξασφάλιση της συνεχούς και αξιόπιστης λειτουργίας τους. Ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας που προστίθεται στα παραπάνω είναι η ανάγκη μείωσης του θορύβου λειτουργίας των συστημάτων ώστε να προσφέρονται οι κατάλληλες εργασιακές συνθήκες –άνεσης και ευχρηστίας- στους χρήστες.

Ακολουθώντας την παραπάνω συλλογιστική, το θέμα της θερμικής διαχείρισης δημιουργεί μία ακραία πρόκληση για τους σχεδιαστές και τους χρήστες της υψηλής τεχνολογίας καταλαμβάνοντας έναν σημαντικό ρόλο στην περαιτέρω τεχνολογική εξέλιξη των ηλεκτρονικών συστημάτων.

Ο όρος θερμική διαχείριση εμπερικλείει την τεχνολογία της παραγωγής και ελέγχου της θερμότητας στα ηλεκτρονικά κυκλώματα, η οποία παράγεται από αυτές καθ’ αυτές τις συσκευές ή από άλλες εσωτερικές ή εξωτερικές πηγές.

Η γενικότερη τάση συσκευασίας των ηλεκτρονικών συστημάτων και υποσυστημάτων σε ολοένα μικρότερο όγκο δημιουργεί την απότομη αύξηση της πυκνότητας ισχύος (W/m^2 ), με αποτέλεσμα τη σταδιακή ανεπάρκεια των συμβατικών μεθόδων ψύξης, δηλαδή τους συμπαγείς αγωγούς θερμότητας. Επιπλέον η σχέση βάρους, όγκου, αισθητικής και κόστους τάσσει εκ των πραγμάτων επιτακτική την προσθήκη ‘’εξοτικών’’ τεχνολογιών, οι οποίες θα είχαν τη δυνατότητα επίλυσης της προαναφερόμενης προβληματικής και οι οποίες φάνταζαν ενδεχομένως μέχρι πρότινος χρονικά μακρινές ή μη ρεαλιστικές.

Ο ρόλος της tms είναι η προώθηση των νέων τεχνολογιών που αφορούν τη θερμική διαχείριση στα ηλεκτρονικά και μικροηλεκτρονικά συστήματα. Στόχος μας είναι η ανάπτυξη πρωτοποριακών αγορών με ουσιώδη γνώση στις βασικές ιδέες των νέων τεχνολογιών, από τις οποίες θα μπορούν να επωφεληθούν, ακολουθώντας τις ανάλογες προσαρμοστικές διαδικασίες κατά τη σχεδίαση των προϊόντων τους.